Mathildevej 12-16A, 2000 Frederiksberg

Ejerforeningens hjemmeside med information til beboerne

Generalforsamling d. 30. marts kl. 19:00 – Dirch Passers Allé 76

Alle kan allerede nu sætte kryds i kalenderen.

Tænk over om du har lyst til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet, måske er der ledige stole i bestyrelsen, der skal besættes af nye friske kræfter!
Forslag der ønskes medtaget i dagsordenen, kan allerede nu indsendes til

Pernille Kellberg Jakobsen, Ejendomsadministrator, EA, Foreninger, Ejerforeninger pke@deas.dk

DEAS A/S:
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Find vej

FIBIA priser for 2017

Fibia regulerer priserne for 2017, se info Fibia informerer.

Cirkulation i varmeapparaterne

Har du forgæves drejet på termostaten på varmeapparatet, så er det måske helt simpelt at få løst problemet og få cirkulation i varmeapparatet og dermed varme i stuerne.

Se videoen – og prøv selv. Får du stadig ikke varme i apparaterne, så er det en VVS´er du skal have fat i.

Aflæsning af el

Vi har alle fået en seddel fra RADIUS i postkassen, da det er tid for el-aflæsning.

Det letteste er at aflæse forbrug – incl. foranstillede nuller – og ringe aflæsningen ind på tlf. nr. 7026 9000

Alternativt kan man selv indtaste forbruget via web: ditforbrug.dk

I løbet af perioden 2017-2020 vil vi alle få monteret en tilføjelse til el-tavlen, så aflæsning fremover vil ske som fjernaflæsning helt automatisk.
Dette vil IKKE koste os noget, det bliver udført for Dongs regning.

 

Vinduer

Det er sommer og måske trænger dine vinduer til maling?
Vinduer skal jævnligt males udvendigt for at opretholde en ensartet og pæn facade. Der skal males med
træbeskyttelse af mærket GORI i farven Mørk Grøn Umbra.
 .
Eller trænger de til udskiftning?
Ved udskiftning af vinduer skal vinduernes dimensioner (sprosser, felter og farve), være lig
ejendommens øvrige vinduer.
I tvivlstilfælde kontakt bestyrelsen for ejerforeningen.

 

Nye rør

Da årets større projekt bliver NYE RØR i ejendommen, er der oprettet en fane her på sitet, hvor relevant information vil tilflyde.

Referat fra årets generalforsamling

Referatet er nu sendt ud til alle ejere, og er også tilgængeligt her via fanen referater.

Bestyrelsen 2016

Vi har nu afholdt første møde i den nye bestyrelse, hvor vores første opgave var at finde en ny formand. Det lykkedes,  og derfor kan vi med stor glæde oplyse at Niels Toft er ny formand.

Således er bestyrelsen arbejds- og beslutningsdygtig, og vi er nu i fuld sving med det kommende års projekter.

Og det er naturligvis først og fremmest at få sat gang i projekt NYE-RØR.
Vores mål er, at præsentere projektet på generalforsamlingen i 2017 – hvis ikke før.
Vi skal i samarbejde med projektleder udarbejde beskrivelse af projektets omfang, grundig undersøgelse af diverse materialevalg samt diverse ændringer der kan give væsentligt bedre forhold samt indhentning af tilbud. Der er nok at tage fat på, og vi glæder os over nu endelig at være i gang med dette.

P-licens

Den 1. april 2015 blev der indført P-licens ordning omfattende hele Frederiksberg.

Derfor er det nu tid til at forny denne. Klik ind via linket:

http://www.frederiksberg.dk/da/Borger/Trafik-og-parkering/ServiceFolder/Bestil-p-licens.aspx

 

 

NYT OM VAND

INFORMATION OM VANDKVALITET

Der har på opgangenes infotavler været ophængt forskellig information fra beboere angående eventuelle bakterier i det varme vand i hanen. Fra bestyrelsen kan vi oplyse, at vi har haft Frederiksberg Kommune til at analysere det varme vand i vores ejendom, og der er INGEN problemer. Brevet fra kommunen kan læses her.
Vh Bestyrelsen